^Back To Top

  • OsteoPorosis ?

    โรคกระดูกพรุน (OsteoPorosis) คืออะไร ? โรคกระดูกพรุนคือโรคของกระดูกที่มีคุณลักษณะสำคัญสองประการคือมีมวลกระดูกลดลงและมีโครงสร้างทางจุลภาคภายในของเนื้อเยื่อกระดูกเสื่อมสลายลง ยังผลให้กระดูกมีความเปราะเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่าย

  • กิจกรรมในโครงการ

    กิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน มีทั้งออกหน่วยให้บริการตรวจมวลกระดูกสำหรับผู้สูงอายุและให้บริการตรวจมวลกระดูกตามหน่วยงานราชการต่างๆที่สนใจ.

  • เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

    เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับสมาชิก

ออนไลน์ขณะนี้

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การประเมินมวลกระดูกสันหลัง

การประเมินกระดูกสันหลังโดยดูจากภาพทางรังสี (plain radiography of spine) ยังมีปัญหาหลายอย่างคือ

    ก่อนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากภาพทางรังสี มวลกระดูกต้องลดลงประมาณ 1ใน 3

    ค่าความหนาแน่นของกระดูกที่ได้จะถูกรบกวนโดยไขมันโดยรอบ ในคนอ้วน ภาพของกระดูกสันหลังจะดูเหมือนโปร่งบางกว่าในส่วนอื่นๆที่มีไขมันน้อยกว่า

    ความแตกต่างในเทคนิคที่ใช้ เช่นในคนๆเดียวกัน ถ่ายภาพทางรังสีที่บริเวณเดียวกัน แต่ใช้ค่าพลังงานของแสงที่ต่างกัน จะได้ผลต่างกัน

  ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ รวมทั้งโรคกระดูกพรุนซึ่งมักจะมีผลกระทบที่ส่วนตรงกลางของกระดูกฟองน้ำในลำกระดูกสันหลัง ดังนั้นถ้าหากความหนาแน่นของกระดูกในบริเวณนี้ใกล้เคียงหรือน้อยกว่าของเยื่ออ่อนจะถือว่าเป็นโรคกระดูกพรุน นอกจากนี้กระดูกบริเวณขอบบนและล่างของกระดูกสันหลัง (vertebral endplate) จะดูเหมือนเข้มขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนตรงกลางของกระดูกสันหลัง

 

   ในโรคกระดูกพรุนภายหลังหมดประจำเดือน จำนวนของเสี้ยนกระดูกจะลดลง ส่วนของเสี้ยนกระดูกที่เหลือจะใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะเสี้ยนกระดูกในแนวตั้ง และจากการที่ส่วนของเสี้ยนกระดูกที่จัดเรียงตัวในแนวราบ (horizontal trabeculae) ลดลงร่วมกับเสี้ยนกระดูกในแนวตั้ง

(vertical trabeculae) ที่เข้มขึ้นนี้ จะทำให้เห็นภาพทางรังสีของกระดูกสันหลังเป็นริ้วๆ (striated appearance)

  การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเสี้ยนกระดูกในโรคกระดูกพรุนภายหลังหมดประจำเดือนต่างจากที่เห็นในโรคกระดูกพรุนที่เกิดจากการใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน ซึ่งกรณีนี้ลักษณะของเสี้ยนกระดูกมักจะเห็นไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะคล้ายพื้นแก้ว (ground-glass appearance) เหตุผลเนื่องจากจำนวนของเสี้ยนกระดูกจะไม่ลดลงและขนาดของเสี้ยนกระดูกจะเล็กลง ส่วนในโรคกระดูกน่วมจะเห็นเสี้ยนกระดูกมีลักษณะหยาบและแนวการจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบอย่างที่พบในโรคกระดูกพรุนภายหลังหมดประจำเดือน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าในโรคกระดูกพรุนจากการใช้ยาสเตียรอยด์จะมีกระดูกซ่อม (callus) คงอยู่ตลอดภายหลังจากมีกระดูกหัก เรียกลักษณะนี้ว่า pseudocallus พบมากที่กระดูกสันหลัง เราอาจพบ pseudocallus โดยที่ไม่มีความวิกลรูปของกระดูกสันหลังมากอย่างที่คิด ซึ่งแสดงถึงการมีกระดูกซ่อมสร้างขึ้นอย่างมากภายหลังจากมีจุลกระดูกหัก (microfracture) โดยพบว่าจุลกระดูกหักมักเกิดขึ้นที่บริเวณใกล้กับ vertebral end-plate และจะพบ pseudocallus มากบริเวณนี้ ซึ่งจะหายไปเมื่อเราหยุดใช้ยาสเตียรอยด์ นอกจากนี้สามารถพบลักษณะคล้ายๆกันนี้ได้ใน Stress fractures โดยไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสเตียรอยด์  ส่วนของกระดูกซ่อมที่เกิดขึ้นจะค่อยๆหายไปหลังจากนั้นหลายเดือน

 

 

 

Copyright © 2013. ฺBy Osteokku : กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น  Rights Reserved.