^Back To Top

  • OsteoPorosis ?

    โรคกระดูกพรุน (OsteoPorosis) คืออะไร ? โรคกระดูกพรุนคือโรคของกระดูกที่มีคุณลักษณะสำคัญสองประการคือมีมวลกระดูกลดลงและมีโครงสร้างทางจุลภาคภายในของเนื้อเยื่อกระดูกเสื่อมสลายลง ยังผลให้กระดูกมีความเปราะเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่าย

  • กิจกรรมในโครงการ

    กิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน มีทั้งออกหน่วยให้บริการตรวจมวลกระดูกสำหรับผู้สูงอายุและให้บริการตรวจมวลกระดูกตามหน่วยงานราชการต่างๆที่สนใจ.

  • เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

    เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับสมาชิก

ออนไลน์ขณะนี้

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บรรณานุกรม

1. Dempster DW. Bone remodeling. In: Osteoporosis etiology,diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Lippincott-Raven; 1995. p. 67-91.

 

2. Fleisch H. Bone and mineral metabolism. In: Bisphosphonates in bone disease. 3rd ed. New York: Parthenon Publishing Group; 1997. p. 11-31.

 

3. Kanis JA. Maintenance of bone mass. In: Textbook of osteoporosis. London: Blackwell Science ; 1996. p.1-28.

 

4. Mundy GR. Bone remodeling. In: Bone remodeling and its disorders. 2nd ed. London: Martin Dunitz; 1999. p. 1-11.

 

5. Mundy GR. Bone remodeling. In: Favus MJ, editor. Primer on the metabolic bone disease and disorders of mineral metabolism. 4th ed. Philadelphia: Lippincott  Williums & Wilkins; 1999. p. 30-8.

สรุปการปรับแต่งกระดูก

การปรับแต่งกระดูกเป็นขบวนการที่มีการสร้างเสริมกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทนกระดูกเก่าที่ถูกสลายไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระดูกมีความแข็งแรงขึ้น หากการปรับแต่งของกระดูกมีความผิดปกติ จะทำให้เกิดโรคของกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน เป็นต้น

ตารางที่ 1 แสดงถึงคุณลักษณะบางอย่างของโครงสร้างกระดูกปกติและ remodeling units

 

 

Cortex

Cancellous bone

Cortical and cancellous bone

Bone structural units

Number (millions)

Volume (mm3)

Total volume (cm3)

Total calcium (g)

Calcium (mg/BSU)

Bone remodeling units

Number (thousands)

Number (BSUs %)

Number (/cm3 bone tissue)

Total การสลายกระดูก space (cm3)

การสลายกระดูก space (g calcium)

การสลายกระดูก space (total volume %)

 

21

0.065

1365

800

38

 

280

1.3

205

5.6

3.4

0.41

 

14

0.025

350

200

14

 

1400

10

4000

7.1

4.2

2.0

 

35

0.048

1715

1000

28

 

1680

4.8

1000

12.6

7.6

0.72

 

Bone remodelling units และ bone structural units

ขั้นตอนการปรับแต่งกระดูก ของทั้งกระดูกฟองน้ำและกระดูกเนื้อแน่น  จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเซลล์หลายๆชนิดมาทำงานร่วมกันที่บริเวณดังกล่าวนี้เรียกว่า basic multicellular unit หรือ bone remodeling unit (BRU) เมื่อ remodeling unit เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบจะทำให้เกิดการสร้าง bone structural unit (BSU) บางครั้งเรียกเป็น bone metabolic unit ในกรณีของกระดูกเนื้อแน่น BSU ก็คือ secondary osteon หรือ Haversian system มีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100-300 ไมครอน มีความยาวหลายมิลลิเมตร ส่วนของกระดูกฟองน้ำ  BSU จะมีรูปร่างแบน หนาประมาณ 40-60 ไมครอน และมีพื้นที่ประมาณ 0.5-1 ตารางมิลลิเมตร (ตาราง 1) พบว่ากระดูกของผู้ใหญ่ประกอบด้วยการรวมกันของ BSU ในปริมาณประมาณ 35 ล้านหน่วย โดยร้อยละ 40 จะพบในกระดูกฟองน้ำ  แต่ละ BSU ที่เกาะติดกันจะถูกแยกจากกันโดย cement line หรือ reversal surface ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่พบ osteocytic canaliculi ผ่าน

อ่านเพิ่มเติม: Bone remodelling units และ bone structural...

การปรับแต่งกระดูกเนื้อแน่น (Cortical bone remodeling)

การจัดเรียงตัวของ interconnecting canal ของกระดูกเนื้อแน่น อาจเรียงตัวตามยาวไปตามแนวแกนของ osteons ที่เรียกว่า Haversian canals หรือเรียงตัวตั้งฉากกับแนวแกน ของ osteons ที่เรียกว่า Volkmann’s canals ภายใน canal จะประกอบด้วยเส้นเลือด ท่อน้ำเหลือง เส้นประสาท และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เซลล์กระดูกทั้งหมดอยู่ห่างจากเส้นเลือดไม่เกิน 150 ไมครอน ในช่วงเริ่มแรกของการปรับแต่งกระดูก เซลล์สลายกระดูกจะมารวมกัน ส่วนใหญ่จะรวมกันอยู่ภายใน Haversian canal และทำการเจาะกระดูกเป็นโพรงลักษณะรูปทรงกระบอก ด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับของกระดูกฟองน้ำ คือประมาณ 20 ไมครอนต่อวัน ในขณะที่ทำการเจาะกระดูกไปข้างหน้า โพรงที่อยู่ข้างหลังจะมีการเติมกระดูกกลับเข้ามาใน 2-3 วันหลังจากนั้น ภายหลังระยะพลิกฟื้นโดยผลงานของเซลล์สร้างกระดูก  การสร้างเนื้อพื้นของกระดูกใหม่โดยเซลล์สร้างกระดูกนี้จะมีลักษณะเป็นวงเรียงกันเป็นชั้นๆ ส่วนชั้นในสุดจะล้อมรอบ Harversian system ใหม่ที่ภายในจะมีเส้นเลือด ท่อน้ำเหลือง เส้นประสาทและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของมันเอง ผลจากการพอกพูนแร่ธาตุในกระดูก  จะสร้าง bone structural unit (BSU) ที่เป็นรูปทรงกระบอกยาวที่เรียกว่า osteon ความกว้างของ osteon ถูกกำหนดโดยเลือดที่มาเลี้ยง ดังนั้นความกว้างของ osteon จะค่อนข้างคงที่ ส่วนของ interstitial lamellae ของกระดูกเนื้อแน่น คือส่วนของ osteons เดิมที่เหลือจากการสลายของเซลล์สลายกระดูก

Copyright © 2013. ฺBy Osteokku : กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น  Rights Reserved.