กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้าหลัก   TextBook OsteoKKU     คลิปวีดีโอ   ดาวน์โหลด   อัลบั้มภาพ   เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
 
 
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของโรคกระดูกพรุน
บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของกระดูก
บทที่ 3 การปรับแต่งกระดูก
บทที่ 4 การประเมินมวลกระดูก
บทที่ 5 การประเมินค่าทางชีวเคมีของกระดูก
บทที่ 6 สาเหตุของโรคกระดูกพรุน
บทที่ 7การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน
สารบัญโรคกระดูกพรุน

 
Copyright © 2013.By Osteokku : กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น  Rights Reserved.